site builder

O NAMA

Akademska inicijativa „Forum10“ osnovana je od strane stažista/tkinja, učesnika/ca programa „Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Republike Srbije“, finansiranog sredstvima Ambasade Velike Britanije, Misije OEBS-a i ambasade Kraljevine Holandije, a koji je realizovan od strane Ministasrtva za ljudska i manjinska prava. 


Forum10 svojim aktivnostima promoviše politički dijalog, nove inicijative i projektne saradnje između mladih, afirmišući vrednosti institucija civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana/ki u Sandžaku. 


Okupljamo mlade ljude koji imaju želju da aktivno učestvuju u stvaranju društva zasnovanog na znanju, solidarnosti i razumevanju, društva koje štiti ljudska i manjinska prava, u kome se neguju prave demoraktske vrednosti i brine za potrebe svih njenih građana/ki bez obzira na različitosti, društvu koje prepoznaje vrednosti interkulturalizma i multietničnosti. 


Naša vizija je društvo slobodnih građana/ki i stvaranje novih mladih društveno – političkih elita u Sandžaku. 

Naša misija je obrazovanje, dijalog i težnja ka vrednostima Evropske unije. 


NAJAVE DOGAĐAJA

Na ovoj stranici pratite događaje vezane za programske aktivnosti Akademske inivcijative FORUM10.

PUBLIKACIJE

VIŠE...

FORUM 10 U MEDIJIMA

"Mediji kroje javno mnjenje i kreiraju sliku kod običnih građana o svakodnevnom životu, događajima i ljudima, a sve što je dolazilo iz Novog Pazara bilo je obojeno negativnošću, često senzacionalističkim izveštavanjem, predstavljajući ovaj grad i njegove građane kao leglo ekstremizma i nebezbednog prostora za život svih na ovom prostoru " (više na linku ispod teksta)

"Nasilje, ratovi i sukobi, ekstremno siromaštvo i nesigurnost, kao i klimatske promene, kompleksni su faktori koji su često povezani i kreiraju devastirajuće okruženje u kojem deca i odrasli ne vide svoju budućnost, niti mogu da vode dostojanstven život" (više na linku ispod teksta)

"Prema podacima istraživanja „Globalni indeks terorizma 2020“, koje je objavio Institut za ekonomiku i mir, broj žrtava terorizma u svetu opada već pet godina unazad. Takođe, istraživanje pokazuje da je broj napada ekstremne desnice porastao za 250 odsto, odnosno do nivoa koji nije viđen u poslednjih 50 godina" (više na linku ispod teksta)

ARHIVA AKTIVNOSTI

VIŠE...

PROJEKTI / DONATORI

PROJEKTI

Projekti Akademske Inicijative FORUM10 iz Novog Pazara
koji su se realizovali od 2010. godine do danas !

DONATORI

Zahvaljujući podršci stranim i domaćim donatorima
 FORUM10 je u toku svog rada uspeo da uspešno sprovede niz projekata !

VIDEO MATERIJALI
 

Pratite nas !

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs

Sva prava zadržana (c) 2019.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /