O NAMA

Akademska inicijativa „Forum10“ osnovana je od strane stažista/tkinja, učesnika/ca programa „Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Republike Srbije“, finansiranog sredstvima Ambasade Velike Britanije, Misije OEBS-a i ambasade Kraljevine Holandije, a koji je realizovan od strane Ministasrtva za ljudska i manjinska prava. 


Forum10 svojim aktivnostima promoviše politički dijalog, nove inicijative i projektne saradnje između mladih, afirmišući vrednosti institucija civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana/ki u Sandžaku. 


Okupljamo mlade ljude koji imaju želju da aktivno učestvuju u stvaranju društva zasnovanog na znanju, solidarnosti i razumevanju, društva koje štiti ljudska i manjinska prava, u kome se neguju prave demoraktske vrednosti i brine za potrebe svih njenih građana/ki bez obzira na različitosti, društvu koje prepoznaje vrednosti interkulturalizma i multietničnosti. 


Naša vizija je društvo slobodnih građana/ki i stvaranje novih mladih društveno – političkih elita u Sandžaku. 

Naša misija je obrazovanje, dijalog i težnja ka vrednostima Evropske unije. 


NAJAVE DOGAĐAJA

Na ovoj stranici pratite događaje vezane za programske aktivnosti Akademske inivcijative FORUM10.

PUBLIKACIJE

VIŠE...

FORUM 10 U MEDIJIMA

“ U četvrtak, 22. decembra, u Medija centru održana je projekcija filma pod nazivom „Sandžak i manjinska politika u Srbiji: Šta mladi misle?“. Nakon projekcije održana je i debata sa mladim istraživačima iz Sandžaka.” (više na linku ispod teksta)

“Mladi iz Sandžaka Bošnjačko nacionalno vijeće prepoznaju kao stranačku instituciju, smatraju da je dosta zatvorena organizacija i da mladi, kao ni akademska zajednica nemaju mogućnost za potencijalno uuključivanje u rad ove institucije, jedan je od zaključaka nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum10.” (više na linku ispod teksta)

“Sa druge strane, programski direktor Akademske inicijative “Forum 10” Fahrudin Kladničanin smatra da je obrazovanje na bosanskom jeziku BNV uvelo veoma brzo, a da su akademska zajednica i civilno društvo bili potpuno isključeni iz tog procesa.” (više na linku ispod teksta)

ARHIVA AKTIVNOSTI

VIŠE...

PROJEKTI / DONATORI

PROJEKTI

Projekti Akademske Inicijative FORUM10 iz Novog Pazara
koji su se realizovali od 2010. godine do danas !

DONATORI

Zahvaljujući podršci stranim i domaćim donatorima
 FORUM10 je u toku svog rada uspeo da uspešno sprovede niz projekata !

VIDEO MATERIJALI
 

Pratite nas !

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs

Sva prava zadržana (c) 2019.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /