Reagovanja - Teo Taraniš - Izveštaj EK je objektivan 

postavio Milan Kurucić, 02.05.2018.
amp templates

Naslov: Teo Taraniš - Izveštaj EK je objektivn

Član Tima Evropa Srbija Teo Taraniš ocenio je danas da je poslednji Izveštaj Evropske komisije (EK) o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) objektivan pogled na stanje društva u ovoj zemlji, naročito dela koji se odnosi na nacionalne manjine.


On je radiju Sto plus rekao da su neki od zaključaka u ovom izveštaju, koji je objavljen pre nekoliko dana u Briselu, da nacionalne manjine u Srbiji i dalje žive u najnerazvijenijim delovima zemlje, da postoji zakonodavni i pravni okvir za njihovu zaštitu, ali da je važno raditi na njegovoj implementaciji.


“Ukazuju na postojanje problema nedovoljne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi, a koja se odnosi i na stanje u Sandžaku i na brojne apele koje imamo često priliku da čujemo. Navodi se i da je potrebno raditi na boljoj primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a insistira se na inkluzivnom i transparentnom procesu izmena postojećih zakona o nacionalim savetima nacionalnih manjina“, rekao je Taraniš.

On je dodao da je obrazovanje jedna od oblasti u kojoj je konstantovan napredak ovog društva kada su manjine u pitanju.
Taraniš ističe da je ključna poruka izveštaja da od nas samih, odnosno od brzine implementacije određenih reformi, zavisi brzina pristupanja Srbije EU, a da je njegovo mišljenje da to neće biti pre 2027. godine, imajući u vidu obim posla.


Amela Bajrović

Preuzeto sa LINK 

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /