Debata „Organizacije civilnog društva u Sandžaku – nove politike i izazovi“

postavio Fahrudin Kladničanin, 06.10.2016
free html templates

Debata „Organizacije civilnog društva u Sandžaku – nove politike i izazovi“ se organizuje u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji uključuje organizovanje serije javnih debata o političkim, ekonomskim i društvenim temama i predstavlja okvir za podsticanje veće participacije građana u kreiranju praktičnih politika i promociju kulture dijaloga između građana, donosilaca odluka, predstavnika političkih partija, nevladinih organizacija, eksperata i univerzitetske zajednice na lokalnom nivou. Projekat svoje uporište nalazi u činjenici da lokalnoj zajednici nedostaje najšira strateška društvena debata koja bi uključila sve relevantne aktere zajednice, a koji bi zajednički definisali i promovisali suštinske društvene vrednosti i radili na jačanju institucija i građanskog društva predlaganjem preporuka za kreiranje praktičnih politika. 

Realizaciju projekta podržala je Ambasada Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za loalne inicijative.


Debata je organizovana 06. oktobra 2016. godine u Novom Pazaru.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /