Debata : „Kulturna politika u Sandžaku – integrativni ili autarhičan pristup“

postavio Milan Kurucić, 22.01.2017.
bootstrap themes

Debata je imala za cilj pokretanje dijaloga i kreiranje prostora za zajedničko promišljanje o aktuelnom trenutku u kome se nalazi kultura i kulturna politika u Sandžaku. U fokusu debate bila su sledeća pitanja: Koja su ključna obeležja aktelne kulturne politike u Novom Pazaru i Sandžaku?


Kakav je karakter kulturne ponude i koji su najprepoznatljiviji kulturni proizvodi lokalne zajednice? Koja je uloga lokalnih institucija kulture u kreiranju ambijenta za negovanje i produkciju kvalitetnih kulturnih sadržaja? Da li je i u kojoj meri kultura pod uticajem ukupnih društvenih odnosa koji vladaju u zajednici? Da li je aktuelni pristup kulturi integrativan ili autarhičan?

Na debati su govorili :

- Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa „Forum 10“
- Rifat Rifatović, glumac.
- Hasna Ziljkić, koordinatorka programa za tradicionalnu kulturu pri Kulturnom centru.
- Enes Nikšić, književnik.

Debata je organizovana u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržan od strane Ambasade Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.
 

Prilog
SANA PRESS

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /