Šesta redovna sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV)  

postavio Fahrudin Kladničanin, 17.10.2016
website templates free download

Na šestoj redovnoj sednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) koja je održana 17. oktobra 2016. godine uzeli smo učešće u radu i prisutne vijećnike/ce informisali sa trenutnim stanjem u ostvarivanju manjinskih prava Bošanjaka/kinja u Sandžaku sa posebnim osvrtom na nacionalnu strukturu zaposlenih u državnim organima. Podneti izveštaj predstavlja deo alternativnog izveštaja o stanju ljudskih i manjinskh prava u Sandžaku koje redovno podnosimo međunarodnim organizacijjama.

Akademska inicijativa "Forum10" ima konsultativno -
 participativni status u Bošnjačkom nacionalnom
vijeću (BNV).

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /