Debata: "Obrazovanje na bosanskom jeziku - multikulturalni pristup ili segregativna politika" 

postavio Fahrudin Kladničanin, 15.11.2016
develop free website

Debata: "Obrazovanje na bosanskom jeziku - multikulturalni pristup ili segregativna politika" koju organizujemo u okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog"  


Koji su ključni rezultati implementacije nastave na bosanskom jeziku? Da li je proces implementacije nastave na bosanskom jeziku ispunio očekivanja zajednice? Da li, potencijalno, navedeni koncept obrazovanja vodi ka etničkoj segregaciji mladih? Da li je ukupna politika države prema manjinama u oblasti obrazovanja postavljena na dobrim osnovama? Da li i kakve promene treba inicirati, ako je to moguće, u oblasti praktičnih obrazovnih politika?

Na debati su govorili:


Esad Džudžo, potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.


Senad Ganić, Državni univerzitet u Novom Pazaru.


Amir Dautović, Društvo za bosanski jezik i književnost.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /