Debata pod nazivom „Mladi govore o multikulturalizmu i ljudskim pravima“

postavio Fahrudin Kladničanin, 20.11.2016
site builder

Debata pod nazivom „Mladi govore o multikulturalizmu i ljudskim pravima“ imala je za cilj pokretanje dijaloga među mladima o konceptima multikulturalizma i ljudskih prava u aktuelnom trenutku u kome se nalazi lokalna zajednica i region Sandžaka. Jedna od ključnih vrednosti koje Novi Pazar čine prepoznatljivim jeste multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost njegovih građana/ki. Koncept suživota i međusobnog poštovanja i uvažavanja građana/ki Novog Pazara uspeo je da odoli različitim izazovima u poslednje dve decenije.


Kroz debate smo težili da pokrenemo razgovor sa jednom novom generacijom mladih ljudi u Novom Pazaru o pitanjima kao što su: Kako mladi u Novom Pazaru razumeju i doživljavaju multikulturalizam? Koja su ključna obeležja multikulturalnosti Novog Pazara? Koji su ključni izazovi za multikulturalizam u Novom Pazaru? Kako mladi gledaju na pojavu esktremizma i radikalizma? Šta za njih predstavlja ekstremizam i radikalizam? Ko u zajednici kreira radikalno i ekstremno ponašanje?

Akademska inicijativa „Forum 10“ debatu organizuje u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržan od strane Ambasade Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /