Medija centar Beograd - „Sandžak i manjinska politika u Srbiji: Šta mladi misle ?“

postavio Milan Kurucić, 15.01.2017.
free responsive web templates

U četvrtak, 22. decembra 2016. godine u Medija centru u Beogradu održana je prezentacija filma "Sandžak i manjinska politika u Srbiji: Šta mladi misle?" i debata u okviru projekta "Osnaživanje mladih lidera/ki u Sandžaku za istraživačko-analitički rad u oblasti manjinske politike".


Film „Sandžak i manjinska politika u Srbiji: Šta mladi misle?“ proizveden je sa namerom da posluži kao osnova za pokretanje dijaloga u zajednici o značaju, dometima i izazovima koje aktuelna politika prema manjinama u Srbiji ima i postavlja pred pripadnike/ce bošnjačke nacionalne manjine, a posebno mlade, kao i o ulozi i dosadašnjim rezultatima rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Sandžaku.


Film je proizveden prema predlozima i sugestijama 10 mladih iz Sandžaka koji su se u svojstvu istraživača/ica u proteklih nekoliko meseci bavili istraživanjem različitih aspekata manjinske politike. U filmu svoje stavove o navedenim temama iznose isključivo mladi ljudi iz Sandžaka. Namera filma nije da donosi konačna rešenja ili vrednosne sudove, već da bude povod za jedno, ako je moguće, drugačije promišljanje manjinske politike u Srbiji.

Na debati su govorili :

- Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa „Forum 10“
- Aleksandra Šanjević, Fondacija za otvoreno društvo
- Fatmir Mavrić, istraživač
- Jasmina Elesković, istraživačica
- Haris Ibrahimović, istraživač
- Vasvija Gusinac, potpredsednica Bošnjačkog nacionalnog viječa.

Film „Sandžak i manjinska politika u Srbiji: Šta mladi misle?“ proizveden je u okviru projekta „Osnaživanje mladih lidera/ki u Sandžaku za istraživačko-analitički rad u oblasti manjinske politike“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.
 

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /