Regionalna inicijativa mladih za integraciju

Program je namenjen studentima/studentkinjama diplomskih/postdiplomskih studija, mladim aktivistima/aktivistkinjama političkih stranaka, aktivistima/aktivistkinjama organizacija civilnog društva i novinarima/novinarkama.

Prijavljivanje za učešće u projektu vrši se popunjavanjem formulara za prijavu koji se nalazi ovde najkasnije do 20. septembra 2019. godine.

Kandidati/kinje koji budu odabrani za učešće u projektu o tome će biti obavešteni najkasnije do 27. septembra 2019. godine.

Odabranim kandidatima/kinjama biće pokriveni svi troškovi učešća, uključujući prevoz, smeštaj, hranu i potrebne materijale.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-maila rimi@forum10.org.rs ili na telefon 064 938 17 61. Osoba za kontakt je Teo Taraniš.

Projekat „Regionalna inicijativa mladih za integraciju“ podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

EU platforma za mlade #EU

Očekuju nas :

 Škola evropskih integracija za mlade
Istraživanje stavova mladih prema #EU
Debate i razgovori o procesu #EUintegracije na lokalnom nivou

Projekat "EU platforma za mlade" podržao je Grad Novi Pazar


Medijski serijal #KONTEKST

Otpočeli smo sa realizacijom medijskog serijala #KONTEKST

Sandžak, položaj i prava Bošnjaka, integracije, ekonomske migracije, obrazovanje na bosanskom jeziku, identitetu, odnosu države, dijalogu, političkoj situaciji i predstojećim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ključne su reči naših razgovora.

Dvadeset sagovornika/ca iz Sandžaka pokušava da formuliše započete i nedovršene odgovore. Direktno u #KONTEKST razumevanja sandžačkih prilika, odnosa i odgovornosti.

Serijal Kontekst podržan je sredstvima Budžetskog fonda za nacionalne manjine. 

EVENT - 27.03.2018. 

Konferencija „Lokalne inicijative za bezbednu zajednicu“ ima za cilj sagledavanje i analizu ključnih bezbednosnih izazova i rizika sa kojima se suočava lokalna zajednica, kao i uspostavljanje dijaloga između različitih aktera na lokalnom nivou koji treba da omogući predlaganje, zajedničko zagovaranje i sprovođenje politika i praksi čiji je cilj unapređenje bezbednosne situacije u zajednici. Dodatno, konferencija ima intenciju da u fokus razmatranja i analize postavi fenomene nasilnog ekstremizma i radikalizacije i da otvori pitanje prisustva i uticaja ovih fenomena na ukupno stanje bezbednosti u zajednici.

Na konferenciji će govoriti:

Hajrudin Hajrović, Savet za bezbednost grada Novog Pazara
Nermin Dražanin, Gimnazija Novi Pazar
Admir Smajović, Forum za kreativno delovanje - FOKRED
Aleksandra Majstorović, Kancelarija za mlade Novi Pazar
Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa „Forum 10“

Konferencija je deo projekta „Aktivni mladi za bezbednu zajednicu“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Ambasade Velike Britanije.

EVENT - 27.04.2017. 

U četvrtak 27.04.2017. sa početkom u 13 00h u prostorijama Trening centra Misije OEBS u Novom Pazaru, nas očekuje poslednja u prolećnom ciklusu debata u okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog"!

Razgovaramo na temu: "Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba".

Debatu organizujemo u okviru našeg projekta "Lokalna platforma za dijalog" koji je podržan od strane Švajcarske ambasade u Srbiji.

EVENT - Predsednički izbori 2017.

Akademska inicijativa “Forum 10” će u narednom periodu, a do isteka rokova predviđenih za trajanje izborne kampanje za predstojeće predsedničke izbore, sprovesti kampanju pod nazivom “JA ĆU GLASATI. A TI?”.

Kampanja “JA ĆU GLASATI. A TI?” biće usmerena pre svega na mlade, ali i na sve ostale građane i građanke u Sandžaku, i obuhvatiće niz povezanih aktivnosti kao što su debate, javni razgovori i internet kampanja sa ciljem promocije i podsticanja mladih da aktivno učestvuju u izbornom procesu i iskoriste svoje biračko pravo na predstojećim predsedničkim izborima zakazanim za 2. april 2017. godine.

Akademska inicijativa “Forum 10” kampanju pokreće sa namerom da podseti na to da u sredinama u kojima najveći deo ukupne populacije čine mladi kao što je to slučaj u sandžačkim opštinama, od najvećeg je značaja da mladi ljudi izlaskom na izbore pokažu odgovornost prema svojoj budućnosti. Takođe, koristeći svoje biračko pravo kroz adekvatnu i punu participaciju u izbornom procesu mladi, ali i svi ostali građani i građanke, daju doprinos izgradnji demokratskog i stabilnog društva u Republici Srbiji.

EVENT - 02.03.2017. 

U četvrtak 02.03.2017. godine sa početkom u 13,00 časova na debati koja se održava u Trening centru Misije OEBS u Novom Pazaru, na temu "Nacionalizam kao uzrok radikalizma i ekstremizma".

Na debati će učestvovati :

Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju
Staša Zajović, Žene u crnom
Dr Redžep Škrijelj, istoričar
Lino Veljak, Filozofski fakultet, Zagreb

Debatu organizujemo u okviru našeg projekta "Lokalna platforma za dijalog" koji je podržan od strane Švajcarske ambasade u Srbiji.

EVENT - 14.02.2017. 

U utorak 14.02.2017. godine sa početkom u 13,00 časova na debati koja se održava u Trening centru Misije OEBS u Novom Pazaru, na temu "Radikalizam i ekstremizam - uzroci, posledice i budući izazovi".

Naši uvodničari biće:


Bekir Makić, magistar teoloških nauka
Esad Kundaković
Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa “Forum 10”
Amela Bajrović, novinarka

Debatu organizujemo u okviru našeg projekta "Lokalna platforma za dijalog" koji je podržan od strane Ambasade Kanade u Republici Srbiji.

EVENT - 26.01.2017. 

Pridružite nam se 26.01.2017. godine sa početkom u 13,00 časova na debati koja se održava u Trening centru Misije OEBS u Novom Pazaru, na temu "Mediji i javni interes građana/ki u Sandžaku".

Naši uvodničari biće:

Denis Mavrić, direktor i glavni i odgovorni urednik RTV Novi Pazar
Amir Numanović, direktor i glavni i odgovorni urednik Sandžačke TV mreže ( TV Tutin )
Enes Radetinac, glavni i odgovorni urednik TV Jedinstvo

Debatu organizujemo u okviru našeg projekta "Lokalna platforma za dijalog" koji je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji. 

EVENT - 19.01.2017. 

Pridružite nam se 19.01.2017. godine od 13,00 časova na debati koja se održava u Trening centru Misije OEBS u Novom Pazaru, na temu "Kulturna politika u Sandžaku - integrativni ili autarhičan pristup".

Naši uvodničari biće:

Rifat Rifatović, glumac
Hasna Zilkić, koordinatorka programa za tradicionalnu kulturu Kulturnog centra Novi Pazar
Enes Nikšić, književnik

Debatu organizujemo u okviru našeg projekta "Lokalna platforma za dijalog" koji je podržan od strane Ambasade Kanade u Republici Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /