Okrugli sto : Pregovori Srbije sa Evropskom unijom

postavio Milan Kurucić, 12.10.2017.
Mobirise

U četvrtak, 12. oktobra 2017. godine u Novom Pazaru održan je okrugli sto pod nazivom „Pregovori Srbije sa Evropskom unijom: Praćenje i izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“.


Okrugli sto omogućio je dijalog relevantnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou o pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru kojeg je usvojen poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U fokusu okruglog stola bila je prezentacija i razgovor o dosadašnjim rezultatima, preprekama i izazovima u vezi sa sprovođenjem aktivnosti sadržanih u Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Takođe, okrugli sto je bio prilika za identifikovanje mogućnosti i podsticanje relevantnih aktera iz regiona Sandžaka/jugozapadne Srbije za veće uključivanje u proces praćenja i izveštavanja o sprovođenju aktivnosti predviđenih u Akcionom planu.


Akademska inicijativa „Forum 10“ okrugli sto organizovala je u okviru svog Programa za evropske integracije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prilog RTV Novi Pazar

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /