HAVA - Interkulturalna platforma za mlade

postavio Milan Kurucić, 05.12.2018.
bootstrap themes

HAVA - Interkulturalna platforma za mlade

HAVA je inicijativa kojom kreiramo prostor za zajedničko promišljanje mladih o konceptu interkulturalizma, boljem razumevanju etničkih, kulturnih, religioznih, rodnih i drugih identiteta, borbi protiv stereotipa i predrasuda, segregacije, jadnakim mogućnostima u obrazovanju, poštovanju ljudskih i manjinskih prava pojedinaca, grupa i kolektiva.


HAVA koristi filim kao mediji koji nam pomaže da dekonstruišemo identitet interkulturalizma i mladima omogućimo njegovo bolje razumevanje.


Realizaciju projekta #HAVA podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja i Ambasada Kanade u Srbiji.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /