Novi Sad, okrugli sto „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji - mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja“

postavio Milan Kurucić, 16.10.2019.

best free html templates

U sredu, 9. oktobra u Novom Sadu održan je okrugli sto „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji - mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja“ gde smo otvorili još jedan dijalog o ključnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju pripadnici/ce nacionalnih manjina u ostvarivanju prava na obrazovanje na maternjem/manjinskom jeziku, kao i raspravu sa ciljem iznalaženja prihvatljivog modela za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja.

Okrugli sto otvorila je Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce nacionalnih saveta mađarske, rusinske i bunjevačke nacionalne manjine, Pokrajinski zaštitnik građana, eksperti/kinje iz oblasti manjinske politike, prosvetni radnici/ce, predstavnici/ce akademske zajednice i organizacija civilnog društva.


Okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Mapiranje izazova u implementaciji obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i podrška konceptu interkulturalnog obrazovanja“ čiju realizaciju je podržala Fondacija za otvoreno društvo. 

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /