Istraživanje - Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama  u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije

postavio Milan Kurucić, 28.02.2021.

free portfolio web templates

Osnovni cilj istraživanja je sagledavanje problema i izazova za posmatrane multietničke regione koji su prouzrokovani ili dodatno pojačani usled pandemije, kao i analiza i ocena institucionalnog i šireg društvenog odgovora na njih. Dodatno, cilj istraživanja je da ponudi činjeničnu osnovu za unapređenje postojećeg strateškog i praktičnog okvira za delovanje i suočavanje sa posledicama pandemije, kao i za povećanje otpornosti lokalnih zajednica na krize i šokove i efektniji odgovor u budućim sličnim situacijama.Preuzmite istraživanje u pdf formatu

Istraživanje je usmereno na percepcije različitih aktera, koji uključuju građane, predstavnike organizacija civilnog društva, zdravstvene radnike, predstavnike lokalnih samouprava i lokalnih kriznih štabova i pojedince i/ili neformalne grupe građana koji se pojavljuju kao alternativni pružaoci usluga, o odgovoru institucija na pandemiju, kapacitetima institucija i specifičnim uslovima u pogledu lokalne socioekonomske i političke situacije koje su se odrazile na mogućnosti institucija da pruže efikasan i efektivan odgovor na pandemiju i omoguće adekvatnu zaštitu i podršku građanima. 

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /