Popis stanovništva 2022 - izazovi za bošnjačku zajednicu

postavio Milan Kurucić, 12.10.2022.

free bootstrap templates

Cilj okruglog stola bio je da u formatu otvorenog dijaloga omogući sagledavanje i analizu najvažnijih izazova i prepreka sa kojima se bošnjačka nacionalna manjina, ali i ostali građani/ke u regionu Sandžaka/jugozapadne Srbije suočavaju u susret predstojećem Popisu stanovništva, kao i da ponudi priliku za identifikovanje mogućnosti i podsticanje uključivanja relevantnih aktera u proces podrške sprovođenju Popisa.


Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /