PUBLIKACIJA ( VII )

Mladi u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije u vremenu pandemije COVID 19 : "Između izolacije i aktivizma"

Publikacija predstavlja skup intervjua sa mladima iz Sandžaka/jugozapadne Srbije i juga Srbije vođenih u periodu od avgusta 2020. do januara 2021. godine.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Regionalna inicijativa mladih za integraciju: aktivizam mladih i izazovi za multietničke zajednice u post-covid periodu“.

Publikacija je nastala u saradnji Akademske inicijative FORUM10 i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

PUBLIKACIJA ( VI )

Platforma za podršku interkulturalnom obrazovanju

Platforma za podršku interkulturalnom obrazovanju (u daljem tekstu: Platforma) predstavlja dugoročnu zagovaračku inicijativu za podršku većem uključivanju koncepta interkulturalnog obrazovanja u obrazovni sistem u Republici Srbiji.


Publikacija je nastala u saradnji Akademske inicijative FORUM10 i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

PUBLIKACIJA ( V )

Bilten broj 3

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom marta 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".


Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( IV )

Bilten broj 2

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom marta 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".


Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( III )

Bilten broj 1

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom februara 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".

Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( II )

U okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog" objavljena je publikacija pod nazivom „Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja".

Publikacija sadrži kratak pregled i pruža najvažnije informacije o svakoj od održanih debata. Pored toga, publikacija sadrži i najinteresantnije izvode iz diskusija koje su vođene tokom debata i predočava ih u formi preporuka, stavova i mišljenja učesnika i učesnica na debatama. Publikacija na taj način nastoji da omogući uvid u ključne rezultate dijaloga.

Projekat "Lokalna platforma za dijalog" podržan je od strane Ambasade Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

PUBLIKACIJA ( I )

U okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog" objavljena je publikacija pod nazivom „Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja 2".

Publikacija "Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja" nastala je kao rezultat projekta „Lokalna platforma za dijalog“. Publikacija sadrži kratak pregled i pruža najvažnije informacije o svakoj od održanih debata. Pored toga, publikacija sadrži i najinteresantnije izvode iz diskusija koje su vođene tokom debata i predočava ih u formi preporuka, stavova i mišljenja učesnika i učesnica na debatama. Publikacija na taj način nastoji da omogući uvid u ključne rezultate dijaloga.

Realizaciju projekta podržala je Ambasada Švajcarske u Srbiji.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /